نام کاربری
  رمز عبور
سامانه اتوماسیون آموزشی ویهان
محصول مشترک گروه شرکت های نرم افزاری ویهان و دانشگاه علم و فناوری مازندران
نسخه ۱.۰